Alle føl er viktige – takk!

Alle føl er viktige – takk!

Norges Fjordhestlag takkar alle som har ført hoppa si til hingst i 2015 og som dermed har vore med på å betre situasjonen for fjordhesten dette året. Kvar einaste hoppe som blir bedekka og kvart einaste fødde føl er viktige bidrag i arbeidet for rasen. Vi ønskjer å...