Aktivitetsutvalget

Aktivitetsutvalet er styret sitt rådgjevande organ innafor aktivitet, bruk og sport. Aktivitetsutvalet består av to årsmøtevalde medlemmer, ein medlem som er peika ut av styret og ein vara.

Aktivitetsutvalet tek seg av saker som gjeld aktivitet, bruk og sport, og har ansvaret for utarbeiding av statuttar til NM for Fjordhest og kontakt med til ei kvar tid gjeldande NM-arrangør. Utvalet er eit rådgjevande utval for styret. Aktivitetsutvalet kan ikkje gjere sjølvstendige vedtak, men kjem med tilrådingar til styret i saker der dette er hensiktsmessig.

Har du spørsmål eller informasjon til aktivitetsutvalet, ta kontakt på e-post aktivitet@fjordhest.no.

Leiar:
Lisbeth Strandum
Vestliveien 19 3517 Hønefoss
Tlf: 932 37 537
lstrandum@gmail.com

Medlem:
Aina Huseby
ainabhuseby@gmail.com

Medlem:
Cassandre Bach-Gansmo
Tlf: 952 25 629
supercassandre@gmail.com

Vara:
Lise-Lotte Hansen
Tlf: 976 22 697
liselh_90@hotmail.com