Søk pengar til aktivitet for barn og unge

Norges Fjordhestlaghar fått tildelt 232 040 kroner til barne- og ungdomsaktivitet gjennom FRIFOND-ordninga. Alle desse pengane skal brukast til aktivitetar i lokallaga innan 31.12 2021.