Stiftelsen Hästforskning har bevilget 3 millioner til prosjektet «Fenomen: Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser». Et av delmålene til prosjektet er å kartlegge genetisk innavlsgrad hos fjordhesten, samt undersøke om det finnes genetiske årsaker til den lave føllingsprosenten hos fjordhest.

Det har vært stor interesse for prosjektet, og til kartleggingsarbeidet har det til nå blitt samlet inn/sendt inn hårprøver fra totalt 420 norskfødte fjordhester. Det er sendt ut hårprøvekonvolutter for ytterligere et antall hester og vi ønsker fortsatt å få inn så mange som mulig av disse.

Supplerende liste med hester vi ønsker hårprøve fra

Til noen av undersøkelsene som skal gjennomføres er det ønskelig at man har prøver fra både hoppe og hingst, eller fra hoppe, hingst og avkom. Derfor har vi laget liste med hester som supplerer det eksisterende materialet på en god måte.

Supplerende liste finner du her  (en fane for hopper, og en fane for avkom).
Finner du hesten din på listen, ønsker vi gjerne at du melder den på her: Påmeldingsskjema 
NB! Noen hester på lista kan være døde, men ikke innmeldt døde til Norsk Hestesenter. Vi ber om at du melder inn døde hester via denne linken.

Etter påmelding får du tilsendt det du trenger til prøvetaking:

  • Hårprøvekonvolutt
  • Samtykkeskjema der man må skrive under på at vi får lov til å bruke hårprøven, samt
  • Frankert returkonvolutt slik at prøven kan sendes inn uten kostnad for deg.

Hvordan ta hårprøve?

Hårprøven tas enklest fra halen, ved at man napper ut en tugge hår med hårrøtter. Det trengs minimum 25-30 hårstrå med hårrøtter per hest for å kunne analysere DNA. Halen bør være tørr når prøven tas. På filmen under ser du hvordan en hårprøve tas.

Har du spørsmål knyttet til prosjektet? Kontakt prosjektleder Ingrid H. Holmøy på ingrid.holmoy@nmbu.no.