Mesterskap for fjordhest

Informasjonsside for Norsk, Nordisk og Europeisk Mesterskap for fjordhest

EM for Fjordhest

 

Mesterskapet eies av Fjordhorse International (FHI), en forening som søker å være et samlende forum for alle land med fjordhest i verden. Det er etablert egne statutter, de finner du her.

 

Det har så langt vært arrangert fire europeiske mesterskap:

2006: Vilhelmsborg i Danmark

2009: Alsfeld i Tyskland

2012: Krumke i Tyskland

2016: Vilhelmsborg i Danmark

 

Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget tar ut startende til EM fra Norge, og forsøker å formidle all relevant informasjon fra arrangør. I tillegg kan AU bistå med informasjon om regelverk, vaksinasjoner, utreise med mer. Norges Fjordhestlag vil normalt tilby et fellescarnet som deltagerne kan velge å reise på, men da må den reisende tilpasse seg tidspunkt og grenseovergang carneet er plassert.