NM for fjordhest

 

NM for Fjordhest er en kombinert konkurranse der formålet er å fremme allsidig bruk av fjordhesten. Konkurransen består av ulike ride- og kjøreøvelser tilpasset fjordhestens egenart, slik at ekvipasjens allsidige ferdigheter blir vektlagt. Stevnet er underlagt Norges Rytterforbund, og statuttene godkjennes av de etter revisjon av Aktivitetsutvalget i NFL.

De offisielle meterskapene er NM Senior, NM Junior og NM Lag. Grenmesterskapene i kjøring, sprang og dressur er tilrettelagt for ekvipasjer som er spesielt gode i enkeltdisipliner. De har ikke NM-status, men følger de samme reglene som for NM. Beste unge fjordhest (BUF) er tilrettelagt for unghester i alderen 4, 5 og 6 år. De har heller ikke NM-status, men er tenkt for å både skape større interesse i markedet for unghest, oppmuntre folk til å bruke unghesten sin og premiere de gode individene.

Det første stevnet som anses som et NM ble avholdt i Førde i 1986. Den gang ble det kalt nasjonalt fjordheststevne, og lignet nok mer et fylkesmesterskap enn et norgesmesterskap. Men det var en god start på noe som skulle bli stort, man fortsatte å arrangere stevnet år etter år. Det ble stadig større, inneholdt flere grener, klasser, deltagere og hadde større geografisk bredde. På 90-tallet begynte stevnet å danne den formen det har idag med deling i junior og senior, og større fokus inn mot NRYF sine grener. Nivået ble stadig høynet og fra 1994 ble kvalifikasjonskrav innført. Det var ofte protester når kravene ble spisset på at man la ambisjonene for høyt og krevde for mye av fjordhesten, stevnet kom til å dø av seg selv. Det skjedde ikke, klassene fortsatte å øke i mengde og deltagerantall.

Fra slutten av nittitallet begynte man med såkalt NM-uke, ekstra klasser som gjorde at stevnet varte over 5-7 dager. Stevnet har siden beholdt denne formen, en hestefestival med stadige forbedringer innenfor klassesammensetning og gjennomføring. I 2009 begynte man også å satse på unghester med premiering av beste unge fjordhest – BUF. NM Fjordhest blir stadig mer populært og har vokst til et stevne med opp mot 150 deltagende ekvipasjer. Med bredden av grener er det dermed et av landets større stevner, og er svært populært. Stevnet er også omtalt blant de som ikke har fjordhest.