Mesterskap for fjordhest

Informasjonsside for Norsk, Nordisk og Europeisk Mesterskap for fjordhest

Kvalifikasjon og uttak til Nordisk for norske ekvipasjer

Dressur:
Senior: MC eller MB på minimum D-stevne til minst 58%
Junior: LA på minimum D-stevne til minst 55%

Sprang:
Senior: 2 runder 0.90m på D-stevne med samlet maks 4 feil i begge grunnomgangene
Junior: 2 runder 0.80m på D-stevne med samlet maks 4 feil i begge grunnomgangene

Kjøring:
Senior: Fullføre 2 Middels DMP med dressur til minst 58% og maks 6 feil i presisjon
Junior: Fullføre 2 Lett DMP med dressur til minst 58% og maks 6 feil i presisjon

Allround:
Senior: LA til over 55%, Middels presisjon maks 6 feil og fullført grunnomgang i 80cm med 0 feil
Junior: LB til over 55%, Lett presisjon maks 6 feil og fullført grunnomgang i 80cm med 0 feil

Lag:
Ingen egne regler, det tas ut ekvipasjer til lag som allerede starter enkeltgrener og er kvalifisert i de. 

Generelt:
Dersom du ikke er kvalifisert men har et sterkt ønske om å starte Nordisk, send en mail til Aktivitetsutvalget med begrunnelse og info om oppnådde resultater, så er det en mulighet for å komme med likevel. Kravene til klassene i henhold til nasjonalt reglement må være oppfylt, det er de egne kravene Aktivitetsutvalget har satt for norske ekvipasjer man kan få unntak fra. Dette gjelder også dersom det ikke arrangeres 90cm på D-stevner i nærheten av deg, så du sliter med å kvalifisere deg til Nordisk Senior. Da kan du søke Aktivitetsutvalget om å få godkjent resultater fra utvida klubbstevner.

Alle resultater skal være med aktuell starthest, oppnådd etter 01. januar kalenderåret før Nordisk og innen åpningen av Nordisk. Eliminering, utelukking eller start utenfor klasse teller ikke som kvalifisering.

Norge har som mål å stille med minst 3 lag. Si fra i påmeldingen om du vil være med på lag, hvilken gren du vil starte, eventuelt om flere grener er aktuelle. Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget vil normalt informere om laguttak rett etter påmeldingsfristen til Nordisk. Vi bruker flest mulig stevner som grunnlag og vil dermed ikke ha detaljert lagsammensetning før tett opptil Nordisk.