Mesterskap for fjordhest

Informasjonsside for Norsk, Nordisk og Europeisk Mesterskap for fjordhest

 

Statutter

 

I menyen til høyre finner du de ulike statuttene for fjordhestmesterskapene i Norge, Norden og Europa. Informasjon om de enkelte statuttprosessene finner du mer info om under.

 

Norgesmesterskap

NM-statuttene er Aktivitetsutvalget i Norges Fjordhestlag ansvarlig for. De endres annethvert år ut fra innspill, særlig fra rytter-/kuskemøtet under Norgesmesterskapene. Siden NM for fjordhest er underlagt Norges Rytterforbund må vi tilstrebe oss å ha statutter som ligger så nærme deres KR (konkurransereglement) som mulig. NRYF er godkjenningsinstans for statuttene vi fremmer, og legger de som vedlegg til KRI når de er godkjent. Altså er statuttene i KRI hos NRYF til enhver tid gjeldende.

 

Nordisk Mesterskap

Nordisk-statuttene er et resultat av samarbeid mellom representanter utpekt av raseorganisasjonene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Ofte har det vært Aktivitetsutvalget i NFL som har trigget revisjoner siden Norge er moderland for rasen. De skal ikke endres oftere enn etter to fullførte mesterskap, og Nordisk arrangeres annethvert år. Statuttene er ikke forankret i noe nasjonalt reglement. Siden det er reglementene i de respektive arrangørland som gjelder til hvert stevne, er statuttene mer overordnet og gir hovedsakelig føringer for hvordan sammendragene skal være. Det legges opp til at statuttene skal tilnærme seg FEI-reglene mest mulig siden stevnet er internasjonalt.

 

Europeisk Mesterskap

Statuttene eies og utvikles av Fjordhorse International. FHI peker ved revisjoner ut en arbeidsgruppe som består av medlemmer fra ulike fjordhestorganisasjoner i Europa. Aktivitetsutvalget i Norges Fjordhestlag vil normalt stille med et medlem i den gruppen. Siden stevnet rullerer mellom ulike europeiske land er det ikke forankret i et spesifikt nasjonalt hestesportsforbund sine regler.