Mesterskap for fjordhest

Informasjonsside for Norsk, Nordisk og Europeisk Mesterskap for fjordhest

Statutter for BUF – Beste unge fjordhest

1. Formål

Stimulere til avl og utdanning av kvalitetshester i Norge.
Stimulere til allsidig bruk av fjordhest som en allroundhest.
Øke samarbeid mellom sport og avl.
Talentjakt på morgendagens elitehest.
Markedsføre fjordhesten som konkurransehest.
Stevnet avvikles som en del av NM-Fjordhest.

2. Deltakere
Alle 4-, 5- og 6-års hester som har løst hestelisens i Norges Rytterforbund (NRYF) og er stambokførte som fjordhester kan delta. Ryttere/kusker må være lisensiert i henhold til NRYF. For å stimulere til bedekning av unge hopper, kan 5, 6- og 7-års hopper som har hatt føll som 3-6-åringer starte på henholdsvis 4, 5- og 6-åringenes premisser. De kan ikke starte flere ganger i samme årgangsklasse. Samme gjelder hingster premiert som 4-åring med utvidet bruksprøve og gått i avl/slipp med minst 3 bedekte hopper.

3. Premiering
Premieringen av de forskjellige aldersklassene fastsettes av arrangør. Norges Fjordhestlag oppfordrer arrangøren til å dele ut dekken og sløyfe til eier av vinnerhesten i hver av aldersklassene i tillegg til premie til oppdretter (forutsatt at hesten er norskoppdrettet). De andre premierte mottar sløyfe. Arrangør avgjør om delmomentene i konkurransen skal premieres, da kun med sløyfe.

Premier beregnes ut fra antall innmeldte hester i de respektive årganger. Dersom det i en alderskategori kun er 3 startende skal det kun deles ut gull og sølv. Ved 4 eller flere startende deles gull, sølv og bronse. Hesteeiere og oppdrettere oppfordres å møte til premieutdeling. Det vil bli utdelt utmerkelse fra Norges Fjordhestlag til oppdretter av beste norskfødte 4-, 5- og 6- års hest. Når en hingst har hatt 5 plasserte avkom blant Beste Unge Fjordhester mottar hingsteeier en utmerkelse fra Norges Fjordhestlag. For hopper gjelder 2 avkom for å motta tilsvarende utmerkelse.

4. Klasser
Tellende klasser under NM fjordhest i henhold til statuttene for NM fjordhest. Merk at en hest ikke trenger starte alle klassene som inngår for sin årsklasse for å delta. I dressuren må man ha 50% i samme klassenivå som kvalifisering. Sprangbanene for 4 og 5 års klassene skal bygges så de er tilrettelagt unghestene, med enkle innbydende hinder og rideveier.

For 4-åringer:

Dressurridning LC:3 (Klasse 1), Presisjonskjøring LC (klasse 11) og Sprangridning 0,60m (klasse 16).

For 5-åringer:

Dressurridning LB:5 (Klasse 2), Presisjonskjøring LB (klasse 12) og Sprangridning 0,70m (Klasse 17).

For 6-åringer:

Dressurridning LA:2 (Klasse 3), Presisjonskjøring LA (klasse 13) og Sprangridning 0,80m (Klasse 18).

Feltritt
Dersom en fjordhest gjennomfører følgende krav, kan resultatlister sendes inn til Aktivitetsutvalget innen 2 uker før tidspunkt for Norges Fjordhestlags Høstmøte, og enkel premiering vil da foregå der. Kvalifisering skjer på alle Lands- og Distriktsstevner.

For 5-åringer: 2 kvalifiserende resultater i knøttecup

For 6-åringer: 2 kvalifiserende resultater i 80 cm.

Med kvalifiserende resultater regnes gjennomførte 3 deler med samlet maks 30 feilpoeng i terrengdelen (tid og ulydighet).

5. Utregning av resultat
Det skal lages separate resultatlister for de ekvipasjer som starter i aldersklassene i tillegg til klassenes ordinære resultatliste. Resultatene fra dressur, sprang og kjøring omregnes til plasspoeng etter antall deltagere. Nr 1 får poeng likt antall deltagere, nr 2 får poeng likt antall deltagere -1 osv. Dersom en ekvipasje ikke starter en av grenene blir null poeng satt i den øvelsen og det samme gjelder dersom øvelsen blir underkjent eller ekvipasjen blir diskvalifisert. Det gis 2 tilleggspoeng til den øverst plasserte i klassen. Ved lik plassering deles poengene. Eksempel: 5 deltagere.

Plass:    Plasspoeng:       Tilleggspoeng:               Totalpoeng:

Nr. 1:                   5                           2                           7

Nr. 2:                   4                           0                           4

Nr. 3:                   3                           0                           3

Nr. 4:                   2                           0                           2

Nr. 5:                   1                           0                           1

Sammenlagtresultat/sluttresultat for hver ekvipasje er totale poeng for hver klasse lagt sammen. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i kjøreklassen, deretter i dressur og til sist i sprang.

Statuttene vil bli revidert hvert år med hensyn til sportslige krav.