Aktivitetsutvalget er styret sitt rådgivende organ innen aktivitet, bruk og sport.

To medlemmer og en vara velges av årsmøtet, et medlem pekes ut av styret. Utvalget velger selv leder.

Utvalget kan ikke gjøre selvstendige vedtak, men kommer med råd og anbefalinger til styret i aktuelle saker.

Har du spørsmål eller informasjon til Aktivitetsutvalget, ta kontakt på e-post aktivitet@fjordhest.no.

Leder:
Lisbeth Strandum
Vestliveien 19 3517 Hønefoss
Tlf: 932 37 537
lstrandum@gmail.com

Medlem:
Aina Huseby
ainabhuseby@gmail.com

Medlem:
Cassandre Bach-Gansmo
Tlf: 952 25 629
supercassandre@gmail.com

Vara:
Lise-Lotte Hansen
Tlf: 976 22 697
liselh_90@hotmail.com