Avlsutvalet er styret sitt rådgjevande organ i avlsfaglege saker og spørsmål. Utvalet består av to årsmøtevalde medlemmer, og ein medlem som er utpeika av styret. Avlsutvalet tek seg av dei avlsfaglege interessene i Norges Fjordhestlag i samarbeid med styret. Avlsutvalet kan ikkje gjere sjølvstendige vedtak, men kjem med tilrådingar til styret i saker det dette er hensiktsmessig.

Leiar:
Vidar Heggheim
6817 Naustdal
Tlf: 970 28 672 /57 72 24 89
vidar_heggheim@hotmail.no

Katrine HaugardMedlem:
Katrine Haugaard
Hamar
92249733
kat.haugaard @ gmail.com (fjern mellomrom)

Medlem:
Even Myklebust
6150 Ørsta
90 52 58 23
even.myklebust@tussa.com

Vara:
Steinar Furnes
6770 Nordfjordeid
steinarfurnes@hotmail.com