Marknadsføringsutvalet er eit styreoppnemnt utval som arbeider med oppgåver knytt til promotering og marknadsføring av fjordhesten. Marknadsføringsutvalet kan ikkje gjere sjølvstendige vedtak, men arbeider i samarbeid med styret og øvrige utval. Har du innspel til saker som kan vere aktuelle for marknadsføringsutvalet, eller idear om måtar å marknadsføre fjordhesten på, ikkje nøl med å ta kontakt med oss!

Ben Hjelmervik 
2436 Våler
95 10 29 72
benhjel@online.no


Vilja Forseng Flatås
Brennvollvegen 69
8672 Elsfjord
915 43 635
vilja5@hotmail.com

Mie Austad
Brennabakken 34
2480 Koppang
918 39 249