Flatbys Elmann

av | mai 2, 2020 | 0 kommentarer

Flatbys Elmann 578002020172523
Brunblakk, født 2017

Ekstraordinært avlsgodkjent for 2020
Genkode:
EeAAcrcrDD. Kan gi brunblakke og rødblakke føll.

Utstillingsresultat som åring:
Norsk Hestesenter 2018. Sløyfe. 7,5-7,5-8-7,5 og 7,5 i helhet. Velutviklet åringshingst av bra type, noe langt og tungt hode med umarkerte ganasjer. Grov overgang hode/hals. Tendens til underhals. God overlinje og godt muskelsatt kropp. Noe umarkerte framkne, ellers føre bein. Godt skritt, noe kort trav.

Utstillingsresultat som toåring:
Momarken 2019. Sløyfe. 7-7,5-8-7 og 7 i helhet. Oppsynt unghingst av bra type. Noe tungt hode, kort og bredt ansatt hals. Steil skulder, ellers god kropp. Tåvid h.fram, ellers føre bein. Kort skritt, godt trav.

Mål 2020:
Stangmål 140
Bandmål 149
Brystomfang 170
Pipeomkrets 20,5
Klave pipe 7,3

Hingstens eier: Per Fladby, GJERDRUM
Telefon:
91641319
e-post:
pe-fladb@online.no

Hingsteholder 2020:
Oslo og Akershus Fjordhestlag og Østfold Fjordhestlag leier Flatbys Elman for bedekningssesongen 2020. Kontaktperson Per Fladby, tlf 91641319

Elmann blir sluppet på beite i flott ravinelandskap på Romerike. Det er også mulighet for stasjonsbedekking dersom det er ønskelig. 

Informasjon fra hingsteeier:

Flatbys Elmann er en brunblakk hingst som også kan gi røde avkom. Han er etter en lite brukt stamme, slik at mulighetene for bedekking med lav innavlsgrad er mange. Han har ingen veterinære anmerkninger, og vetereinær anførte på lynne: rolig å sammarbeidsvillig hingst. Vi ønsker friske hopper velkommen i sommer.  Håper mange tar kontakt slik at hans gener kan berike fjordhestavlen.