Avlsplan

Avlsplanen for Fjordhest legg grunnlaget for alt avlsarbeid. Fjordhesten fekk sin første avlsplan i 1995, og den gjeldande avlsplanen vart vedteken i 2018.

Den overordna avlsmålsetjinga for fjordhesten er følgjande: «Gjennom reinrasa avl har Norges Fjordhestlag som formål å ta vare på særpreget og mangfaldet til fjordhesten og vidare avle fram ein sunn og funksjonsdyktig hest. For fjordhesten vil dette seie å sikre ein langsiktig avlsframgang for eigenskapane i avlsmålet. Avlsplanen skal medverke til eit tenleg og planfast arbeid for rasen og brukarane, noko som vil sikre ei langsiktig forvaltning av populasjonen.»

 

Last ned avlsplanen på norsk her.

Download the breeding plan in English here.