Siste fjordhestnytt

Statusoppdatering: Innsamling av hårprøver til genotyping

Statusoppdatering: Innsamling av hårprøver til genotyping

Stiftelsen Hästforskning har bevilget 3 millioner til prosjektet «Fenomen: Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser». Et av delmålene til prosjektet er å kartlegge genetisk innavlsgrad hos fjordhesten, samt undersøke om det finnes genetiske årsaker til den lave føllingsprosenten hos Fjordhest.

Mentorordning for utstillarar

Mentorordning for utstillarar

Norges Fjordhestlag har etablert ei mentorordning for utstillarar, der ni ressurspersonar med lang erfaring har sagt ja til å rettleie og gi gode råd til nye utstillarar.

Svar på åpent brev til Norges Fjordhestlag

Svar på åpent brev til Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag har fått tilsendt et åpent brev fra Åse Ravndal med flere spørsmål knyttet til endring av vekting i bruksegenskaper fra 30% til 10%. Vi velger å dele svaret på brevet åpent, for at flere skal bli kjent med vurderingene som er gjort for denne endringen.

#norgesfjordhestlag

Something is wrong.
Instagram token error.
norgesfjordhestlag

norgesfjordhestlag

Follow

639

1952

Offisiell konto for Norges Fjordhestlag/Official account for the Norwegian Fjord Horse Association
1