Siste fjordhestnytt

Hoppekvoter 2023

Hoppekvoter 2023

Frå og med 2022 vart det innført livstidskvote på fjordhest på totalt 70 hopper per hingst. For hingstar kåra før 2022 har ikkje dette tilbakevirkande kraft, så dei får også ein kvote på 70 hopper gjeldande frå og med 2022. 

#norgesfjordhestlag

Something is wrong.
Instagram token error.
norgesfjordhestlag

norgesfjordhestlag

Follow

798

2438

Offisiell konto for Norges Fjordhestlag/Official account for the Norwegian Fjord Horse Association
1