Siste fjordhestnytt

Svar på åpent brev til Norges Fjordhestlag

Svar på åpent brev til Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag har fått tilsendt et åpent brev fra Åse Ravndal med flere spørsmål knyttet til endring av vekting i bruksegenskaper fra 30% til 10%. Vi velger å dele svaret på brevet åpent, for at flere skal bli kjent med vurderingene som er gjort for denne endringen.

Haustmøte 2021

Haustmøte 2021

Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest Inviterer...

#norgesfjordhestlag

Something is wrong.
Instagram token error.
norgesfjordhestlag

norgesfjordhestlag

Follow

530

1661

Offisiell konto for Norges Fjordhestlag/Official account for the Norwegian Fjord Horse Association
1