Siste fjordhestnytt

I særstilling som helsefremjar

I særstilling som helsefremjar

Hesten har vorte brukt i helsefremjande arbeid i fleire hundre år, men kva er det med hesten som gjer at den får oss menneske til å fungere betre både kroppsleg og mentalt?

#norgesfjordhestlag

Something is wrong.
Instagram token error.
norgesfjordhestlag

norgesfjordhestlag

Follow

463

1459

Offisiell konto for Norges Fjordhestlag/Official account for the Norwegian Fjord Horse Association
1