Norsk Hestesenter har oppnemnd følgjande personell for hingsteutstillinga 2024: 

Bestyrar: Therese Selle
Leiar kåringsnemnd: Vibeke Edvardsdal

Dommarar, eksteriør:
Klasse 1a, 2ub og 2b: Live Enerhaugen og Reinert Skumsnes
Klasse 3: Jodvar Herheim og Line Hellevang Haugen

Dommarar, bruksprøver:
Utvida bruksprøver: Knut Karlsen og Heidi Østby
Køyreprøver: Frank Skubberud, Knut Karlsen og Heidi Østby

Testpersonell:
Framandkusk: Frank Skubberud
Framandrytter: Alva Ljosdal