Manking

Header3

Et av de fremste særtrekkene ved fjordhesten er den karakteristiske ståmanen. Det å klippe ståman på fjordhesten er en tradisjon med lange røtter, og at fjordhesten skal mankes er til og med presisert i rasens avlsplan. Å lære seg å klippe fjordhestman korrekt krever mye trening. Her får du noen tips til hvordan manen bør klippes for å gi et så godt helhetsinntrykk av hesten som mulig.

Tradisjon

I avlsplanen står følgende om klipping av fjordhestmanen: «I følge gammel tradisjon skal fjordhesten ha ståman. Manen skal ha en konveks fasong som er tilpasset overlinjen til hesten. Korrekt manking er viktig for hvordan hesten presenterer seg.» Mange spør seg hvordan denne tradisjonen dukket opp, og sannsynligvis er dette noe som stammer fra vikingtiden. På den tiden var det ikke bare fjordhesten som ble manket, også andre hester i Norge ble klipt på denne måten. Hestene ble trolig klipt slik fordi det gav en illusjon av en større og «skumlere» hest når hestene ble brukt i kamp. Tradisjonen har trolig vedvart blant annet av praktiske årsaker, da det ved bruk av arbeidssele er mer praktisk med ståman enn hengeman.

Ingen fasit

Å manke en fjordhest korrekt er ingen enkel sak, for det finnes ingen fasit på hvordan en fjordhestman skal se ut. Man må ta hensyn til flere faktorer ved hestens eksteriør når man skal klippe, blant annet størrelse, overlinje, lengde og form på halsen, størrelsen på hodet, hvordan halsen er ansatt på bogen, overgangen mellom manke og hals og overgangen mellom nakke og hals.

Alt dette er faktorer man må ta hensyn til når man skal finne en passende fasong på manen til hver enkelt fjordhest. Ikke rart det er vanskelig, sier du? Nei, å klippe fjordhestman er en kunst, og det krever mye trening og studering av maner for å bli flink. Likevel er dette noe det er verdt å bruke tid og krefter på å lære seg, da en korrekt klipp vil kunne skjule hestens svake sider og fremheve de gode. Dette er spesielt viktig om hesten skal på utstilling, for da ønsker man jo å presentere hesten på best mulig måte. Er hesten feil klipt, vil det kunne gi et dårligere helhetsinntrykk av hesten enn man ville fått dersom den var korrekt manket.

Utstyr til klipp

Hvilke redskaper du velger å bruke til å klippe man har mye å si for det ferdige resultatet. Med en sløv saks vil du aldri få et godt resultat, så det aller første budet for å få en pent klippet man er å kjøpe en stor og god saks som ligger godt i hånden. Denne saksen bør kun brukes til manklipp, da den fort vil bli sløv og ubrukelig om den blir brukt til andre ting. Et konkret tips til saks er den største Fiskars-saksen, som du får kjøpt blant annet i kjøkken- eller jernvareforretninger.

Før du begynner å klippe, kan det være lurt å fukte manen litt. Dette kan du gjøre ved å børste den opp fra hver sin side samtidig, med to våte børster. Når hårene er litt fuktige er det enklere å klippe beint. Mens du klipper bør du i tillegg til en god saks ha tilgjengelig en mankam, en plastbørste til å børste manen med og en myk børste til å fjerne hårene som faller på halsen.

Vanlige feil

Etter å ha sett veldig mange fjordhestmaner opp gjennom årene, kan jeg konstatere at det er to feil som veldig ofte forekommer: det høyeste punktet på manen kommer for langt frem, eller manen er for lav bak.

En grei huskeregel for å finne ut hvor det høyeste punktet på manen skal være, er å tenke at det skal være på midten. Dette er et relativt begrep, du kan ikke måle lengden på manen og dele den i to for å finne den ideelle plasseringen av det høyeste punktet. Det som uansett er feil, er å ha det høyeste punktet på den fremste halvdelen av manen – det er det ingen hester som kler. Klipper man slik skaper man en illusjon av at hesten har en kortere hals enn den egentlig har, samt at det lett kan bli et misforhold mellom lengden på halsen og lengden på ryggen. Mange hester kler å ha det høyeste punktet rett ovenfor der halsen møter bogen, så det kan være en grei rettesnor å gå ut i fra dersom man er usikker. Det skal dog sies at dette ikke er ideell plassering for alle hester.


_MG_0308red

Denne manen har det høyeste punktet for langt fremme på halsen. 

Den andre vanlige feilen er som sagt at manen blir klipt for lav bak ved manken, eller at den rett og slett blir klipt helt ned de første centimeterne. Jo lengre manen er – og da snakker vi om lengde fra manke til ører, ikke høyde på manen – jo lengre vil halsen se ut. Dersom man da klipper manen for lav bak, vil halsen se kortere ut enn om man begynner på buen der de bakerste manhårene vokser opp.

_MG_0692lite

Denne hesten har en man som er klipt for lav bak, og man kan tydelig se at det
gir inntrykk av en kortere hals enn hesten egentlig har.

_MG_4997

Buen på manen skal begynne på manken, der de bakerste hårene vokser ut.

 

Tynning av man

Mange fjordhester har en man som krever tyning regelmessig, for at den ikke skal bli så tykk at det blir vanskelig å klippe den pent. Min erfaring tilsier at den enkleste og mest effektive måten å tynne man på, er å bruke en saks. For å tynne med saks, åpner du opp saksen og setter den på høykant. Deretter stikker du den inn i manen, og drar oppover. Hårene som fester seg innerst på saksen skal være der til du er ferdig, eller eventuelt til det er så mye hår at det blir vanskelig å tynne. Grunnen til dette er at når hårene får bli der, er det ikke like enkelt å ta for mye av manen under tynningen. Dersom hesten din har tykk midtstol og lite sidehår, kan du fint brette til side sidehårene, og bare tynne i midtstolen. Tynner du litt hver gang du klipper, bør manen til hesten din holde seg smal og fin og lett å klippe.

Har manen lagt seg?

Dersom manen til hesten din har lagt seg, det vil si at hårene har fått en knekk nederst og ikke vil stå rett opp uansett hva du gjør, så er det bare en utvei: å cobbe manen. Det vil si å klippe eller barbere den helt ned. Skal du cobbe manen er det lurt å bruke en barbermaskin og barbere i en spiss, der midten av manen er høyest og sidene er lavere. På denne måten vil manen vokse mer rett opp, fordi hårene får støtte av hverandre.

 

Hvordan bør jeg klippe hesten min?

Uten å ha sett hesten det gjelder, er det helt umulig å gi noe konkret svar på spørsmål om hvordan man bør klippe. Likevel finnes det noen tips man kan merke seg, som gjelder for alle hester. Som sagt vil både det å la manen være for kort bak, og å ha det høyeste punktet for langt frem gjøre at halsen ser kortere ut enn den egentlig er. Da sier det nesten seg selv at dersom man har god lengde på manen, samt plasserer det høyeste punktet korrekt, vil dette gi en illusjon av en lengre hals.

Mange fjordhester har lite eller ingen nakke. Klipper man en slakk bue fra høydepunktet og frem til ørene, vil dette gi et inntrykk av en lengre nakke. En krapp bue vil gi det motsatte inntrykket. En annen vanlig eksteriør svakhet som finnes hos mange fjordhester, er en rund og lite markert manke. Noen hester har også et såkalt «bjønnabet», som er et lite søkk i halsen foran manken. For å gi et inntrykk av en høyere og mer markert manke på slike hester, bør man ha litt høyde på manen ved manken.

Størrelsen på hodet er også en faktor som har mye å si for hva som kler hesten best. Har hesten et stort og tungt hode, bør ikke manen være for kort bak ørene. Da vil hodet se enda større ut. Er hodet derimot lite og nett, noe som er ønsket på fjordhest, kan man fint ha manen kort bak ørene.

Har hesten en bred og kraftig hals, er det mest kledelig med en lav man som følger halsen hele veien. Er halsen lettere, kan manen fint være høyere og ha mer bue om man ønsker det.

Manklipp handler om smak og behag, og hva man synes er pent kommer an på hvilke preferanser man har. Noen liker store buer på manen, mens andre liker de litt flatere. Det er selvsagt lov til å ha forskjellige meninger, men det som er beskrevet her er ting de aller fleste som driver med fjordhest mener er rett og galt.

Her kommer noen bilder av ulike klipper, og kommentarer til disse.

_MG_0996lite

Manen på denne hesten begynner der hvor den skal, men buen avsluttes litt for tidlig og manen blir for lav fremme.

_MG_0988lite

En jevnt og svært pent klippet man.

2904 122lite

Her ser vi også et eksempel på en pent manket fjordhest. På dette bildet kan man tydelig se effekten av at manens bue følger hele halsen.

_MG_0807lite

Denne manen er klippet for flat i forhold til hestens hals, noe som gir et inntrykk av en flatere og kortere hals. Denne hesten vil nok ikke kle å ha en veldig høy man eller krapp bue, men buen bør være noe større enn den er.