Utstilling

Kvart år vert det arrangert utstillingar for både hingstar, hopper, vallakar og unghestar. Hingsteutstillinga for fjordhest finn stad på Nordfjordeid i mai kvart år, medan andre fjordhestar kan visast på utstillingar landet rundt. Terminlister for utstillingar finn du på nettsidene til Norsk Hestesenter.

_MG_0837Linelite

Kven kan visast på utstilling?

Hingstar opp til to år og hopper opp til tre år kan visast på unghestskue. Her er det ikkje krav om bruksprøve, det er berre eksteriøret på hesten som vert dømd.

Hopper og vallakar kan visast på hoppe- og vallakutstilling frå og med det året dei fyller tre. Dei må gjennomføre ei godkjend køyreprøve for å kunne oppnå premiegrad.

Hingstar kan visast på hingsteutstilling og oppnå kåringsgrad frå og med det året dei fyller tre år. Også hingstane må ha ei godkjend køyreprøve for å kunne verte kåra, og kåra hingstar må seinare inn til ei utvida bruksprøve for å kunne oppnå premiegrad.

Kva skjer på ei utstilling?

På ei utstilling vil hestane verte dømde ut i frå måla i avlsplanen. Dei vil få karakterar på følgande moment: type og preg, kroppsbygnad og muskulatur, beinstilling og beinkvalitet, rørsler og heilheit eksteriør. Hestane oppnår deretter premiegrad ut i frå kor godt dei fyller måla i avlsplanen. Dommarane kan også velje å sette hestar i kvalitet. Dette vert gjort med dei hestane dommarane meiner har tatt seg ekstra godt ut den dagen, og det er opp til dommarane kor mange hestar som skal stå i kvalitet i kvar klasse.

_MG_2997lite

Under eksteriørbedømminga skal ein vise hesten i skritt og trav, samt stille opp hesten for dommarane slik at dei kan sjå på eksteriøret og beina til hesten. Det er viktig å trene på dette før utstillingsdagen, slik at ein får vist hesten frå si beste side.

 _MG_3994lite

Vaksne hestar (frå og med tre år) som ikkje har premiegrad frå før, må også vise ei køyreprøve.  Hopper og vallakar kan også velje å vise rideprøve. Dette er ikkje obligatorisk for premiegrad, men kan gi ein høgare karakter på brukseigenskapar.

Meir info

Alt du treng å vite om utstillingar, inkludert reglement for utstilling og bruksprøver, finn du på nettsidene til Norsk Hestesenter.

_MG_0837lite