Fjordhesten har alltid betydd noko for nokon. I eldre tid var han ein trufast arbeidskamerat og ein viktig del av gardsarbeidet. Han var med på å legge livsgrunnlaget for folk rundt om i Noreg, både som arbeidshest, skysshest og kløvhest.

Mykje har endra seg sidan den tid. Hesten har ein heilt annan plass i samfunnet no enn han hadde før, og me er ikkje lengre avhengige av hesten til praktiske oppgåver. Men kjærleiken til fjordhesten har ikkje endra seg. Fjordhesten betyr framleis mykje for mange.