I forbindelse med at reglement og dømmeskjema for Skeid nå er standardisert har landslagene for de norske rasene opprettet en egen nettside for å sikre at god informasjon når ut til dere som skal arrangere eller starte Skeid.