I forbindelse med at reglement og dømmeskjema for Skeid nå er standardisert har landslagene for de norske rasene opprettet en egen nettside for å sikre at god informasjon når ut til dere som skal arrangere eller starte Skeid.

På nettsiden www.hesteskeid.no finner du til enhver tid gjeldende reglementet og dømmeskjema. Takk til alle som så langt har bidratt med innspill, informasjon og bilder!

Samtidig med lanseringen av nettsiden i dag får alle lokallag tilsendt informasjon om Skeid. I skrivet får lokallagene blant annet informasjon om hvor de melder inn arrangement til terminlisten og om hvor ferdige dømmeskjema skal sendes etter at Skeid er avholdt.

Vi håper at siden kan være med på å ytterligere forbedre markedsføringen av Skeid og håper på full terminliste og stor oppslutning om Skeid i løpet av 2018!

Skeid under NM på Voss i 2012. Foto: S. Ulvund