Aktivitetsutvalget

Aktivitetsutvalget er styret sitt rådgjevande organ innan aktivitet, bruk og sport. To medlemmar og ein vara vert vald av årsmøtet, og eitt medlem vert peika ut av styret. Utvalet vel sjølv leiar. Utvalet kan ikkje gjere sjølvstendige vedtak, men kjem med råd og tilrådingar til styret i aktuelle saker. 

Har du spørsmål eller informasjon til Aktivitetsutvalget, ta kontakt på e-post aktivitet@fjordhest.no.

Styret i Norges Fjordhestlag konstituerer seg og vel styrerepresentant i mai 2022.

Liv Jorunn Nyhagen

Liv Jorunn Nyhagen

Utvalsmedlem

Vikebygdvegen 253
6104 Volda
livjorunn83@mail.com
Tlf.:47646541

Vibekke Haugebo

Vibekke Haugebo

Utvalsmedlem

Hørteveien 10
4886 Grimstad
vibekkehaugebo@gmail.com
Tlf.: 90971020

 

Ida-Elin R. Hansgard

Varamedlem