Aktivitetsutvalget er styret sitt rådgivende organ innen aktivitet, bruk og sport. To medlemmer og en vara velges av årsmøtet, ett medlem pekes ut av styret. Utvalget velger selv leder. Utvalget kan ikke gjøre selvstendige vedtak, men kommer med råd og anbefalinger til styret i aktuelle saker.

Har du spørsmål eller informasjon til Aktivitetsutvalget, ta kontakt på e-post aktivitet@fjordhest.no.

Maren Løken
Telnesveien 360
2500 Tynset
marenlok1@gmail.com
Tlf.: 940 36 023

Aina Huseby
ainabhuseby@gmail.com

Cassandre Bach-Gansmo
Tlf: 952 25 629
supercassandre@gmail.com

Lise-Lotte Hansen
Tlf: 976 22 697
liselh_90@hotmail.com