Aktivitetsutvalget

Aktivitetsutvalget er styret sitt rådgjevande organ innan aktivitet, bruk og sport. To medlemmar og ein vara vert vald av årsmøtet, og eitt medlem vert peika ut av styret. Utvalet vel sjølv leiar. Utvalet kan ikkje gjere sjølvstendige vedtak, men kjem med råd og tilrådingar til styret i aktuelle saker. 

Har du spørsmål eller informasjon til Aktivitetsutvalget, ta kontakt på e-post aktivitet@fjordhest.no.

Vibekke Midstue

Vibekke Midstue

Leiar

Hørteveien 10
4886 Grimstad
vibekkehaugebo@gmail.com
Tlf.: 90971020

 

Giljar Groven

Giljar Groven

Styret sin representant i utvalet

Skurdallsvegen 570
3580 Geilo
post@giljargroven.com
Tlf.: 932 23 846

Liv Jorunn Nyhagen

Liv Jorunn Nyhagen

Utvalsmedlem

Vikebygdvegen 253
6104 Volda
livjorunn83@gmail.com
Tlf.:47646541

Ida-Elin R. Hansgard

Varamedlem

Bergsetvegen 535
6430 Bud
ida-elin_rs@hotmail.com
96045487