Styret i Norges Fjordhestlag har ikke kapasitet til å håndtere alle saker innenfor fjordhestens brede felt,  enkelte oppgaver delegeres til utvalg. Alt som angår sport, aktivitet og bruk behandles av Aktivitetsutvalget/AU.

Utvalgets medlemmer er spredt geografisk, derfor gjøres møter og arbeid hovedsakelig via Skype og chat. Fysiske møter forsøkes gjennomført der alle uansett er tilstede, f.eks mesterskap, høstmøte og utstilling.

Utvalget har per idag følgende hovedoppgaver:

Mesterskap for fjordhest

 • Lyse ut, saksbehandle og gi anbefaling til styre på arrangør for alle fjordhestmesterskap som avholdes i Norge
 • Revidere statutter for NM Fjordhest og sørge for å få de godkjent hos NRYF
 • Initiere statuttarbeid for Nordisk mesterskap sammen med de øvrige landene
 • Bidra inn mot Fjordhorse International i statuttarbeid for Europeisk mesterskap
 • Anskaffe medaljer, pokaler og dekken på vegne av NFL for mesterskap som avholdes i Norge
 • Se over invitasjoner til mesterskap, påse at statutter og regelverk er fulgt på en god måte
 • Sørge for at det under Norgesmesterskapet arrangeres kuske-/ryttermøte med arrangør
 • Sette kvalifiseringskrav til norske ekvipasjer i internasjonale fjordhestmesterskap
 • Gi anbefaling til styret for laguttak til internasjonale fjordhestmesterskap
 • Være norsk kontaktledd for mesterskapsarrangører i inn- og utland
 • Være tilgjengelig for spørsmål og tilbakemeldinger fra norske ekvipasjer
 • Kontakt og kommunikasjon med NRYF, herunder innspill til årlig TK-samling

Fjordhestaktivitet på større tilstelninger

Identifisere arenaer hvor fjordhesten kan og bør vise sine gode egenskaper og enten selv lage et innslag eller peke ut og følge opp noen som er ansvarlig for det. Eksempler på tilstelninger er Oslo Horse Show, Norwegian Horse Festival, Dyrskun, Stavsmartn osv. Dette er sammenfallende med Markedsføringsutvalgets oppgaver, og løses av begge disse utvalgene i samarbeid.

Skeid

Det er en egen arbeidsgruppe med representanter fra NHS og de særnorske rasene som jobber med Skeid, men siden dette er en definert signaturaktivitet for rasen bidrar utvalget med det som måtte være ønskelig.

Høstmøte og årsmøte

Utvalget har vanligvis en egen infobolk under Høstmøtet, og fremlegger sin årsmelding under årsmøtet.

Tildelte saker og spørsmål

Utvalget får tildelt saker fra styret som angår feltet bruk, sport og aktivitet, og besvarer spørsmål som kommer inn til postboksen aktivitet@fjordhest.no.