Hvordan peke ut lag til internasjonale mesterskap

Ved laguttak er det mange faktorer som sees på. Her er en liste over noe av det utvalget benytter i vurderingene:

1. Stevneresultater

⦁ Må være relevant nivå og klasse. Resultater på høyere nivå er positivt, men innen dressur er programmene ulike og dermed er ikke alle relevante. Mange sterke plasseringer på ett nivå lavere kan også tas med i helheten, men vektes lavt.

⦁ Nyeste resultater teller mest, jo eldre jo mindre tyngde. Mer enn 3 år er ikke relevant.

⦁ Sterke resultater teller mer enn middels/dårlige. På høyere vanskelighetsgrad blir det gjerne vanskeligere å få gode plasseringer. Det kan derfor være lurt å bruke rett nivå som kvalifisering.

⦁ Premiering i store klasser er et pluss fremfor små klasser med få deltagere. Har man bare små stevner rundt seg er det lurt med en treningsplan som innebærer å reise til store stevner, om man har ambisjoner i mesterskap.

⦁ Elite-/FEI- og landsstevner vil normalt veie tyngre enn klubb- og distriktsstevner.

2. Mesterskapserfaring

⦁ Gode plasseringer i ferske mesterskap gis mye tyngde, særlig medaljer.

⦁ Hovedsakelig årets/fjorårets nasjonale mesterskap og eventuelt kretsmesterskap som sees på.

⦁ Siste Fjordhest-NM/Nordisk for fjordhest/EM for fjordhest brukes alltid som faktor.

3. Øvrige faktorer

Det benyttes også noen faktorer som inneholder en viss grad av skjønn. Aktivitetsutvalget er dog veldig bevisst på å være forsiktig med valg og vurderinger som kan oppleves som inhabile eller urettferdige. Særlig fordi medlemmene i AU gjerne selv er aktive i sporten, og kjenner de som er aktuelle for lag. Disse øvrige faktorene vil normalt bare være vippeparametre på likestilte ekvipasjer. Punkt 1 og 2 er de store, tunge faktorene.

Eksempler på øvrige faktorer

  • formkurve (svært sterke nylige resultater oppunder laguttak)
  • mesterskapserfaring (påvirker hvordan både hest og rytter man reagerer på store stevner og ukjente omgivelser)
  • vinnervilje/seiersteft (innenfor idrett er begrepet «vinnerskalle mye brukt), kjent iboende kvalitet hos ekvipasjen. Kanskje til tross for lite starter eller svake resultater.

Generelt om laguttak

  • En ekvipasje kun kan starte en gang på lag. Dersom en ekvipasje er sterk i flere grener, må man velge det som er mest kritisk for lagstrukturen, f.eks der vi har færrest deltagere. Vi har alltid en ambisjon om å stille med minst tre norske lag i internasjonale mesterskap. Dermed kan det skje at en ekvipasje som er svært sterk i en gren, likevel brukes i en annen gren vi har lavt antall deltagere.
  • Innstilling til laguttak lages av Aktivitetsutvalget. Det sendes til styret i Norges Fjordhestlag som tar endelig vedtak på lag. I forhold til inhabilitet søker Norges Fjordhestlag å følge forvaltningsloven og etiske retningslinjer for statstjenesten på hvem som bidrar til å definere norske lag.
  • Vi forstår at deltagerne ønsker å vite tidlig om de er med på lag eller ikke, men det er også viktig for lagenes kvalitet å få med mest mulig ferske resultater i uttaksprosessen. Lagene vil dermed tas ut så tett som mulig opptil arrangørens innmeldingsfrist for lag.