Stiftelsen Hästforskning har bevilget 3 millioner til prosjektet «Fenomen: Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser». Et av delmålene til prosjektet er å kartlegge genetisk innavlsgrad hos fjordhesten, samt undersøke om det finnes genetiske årsaker til den noe lave føllingsprosenten hos Fjordhest.

Det har vært stor interesse for prosjektet, og til kartleggingsarbeidet har det til nå blitt samlet inn/sendt inn hårprøver fra totalt 680 fjordhester! Hittil har vi genotypet 480 av dem og foreløpige resultater blir presentert på Høstmøte i november. Vi er kjempeglade for bidragene så langt!

Grunnet reduserte analysekostnader har vi nå en unik mulighet til å analysere ytterligere 200 hårprøver fra fjordhest. Dette vil gi oss enda sikrere og bedre resultater. For å få til dette trenger vi flere hårprøver, og vi har derfor åpnet for at det kan leveres hårprøver fra alle norskfødte fjordhester.

Liste med hester finner du her. For at listen ikke skulle bli altfor lang er den begrenset til hester født etter 2005 og til og med de som er registrert i 2023, men har du en eldre hest er det ingen hindring for å melde på.

Påmeldingskjema for å melde på din(e) hest(er) om du ønsker å bidra med hårprøve finner du her.

Etter påmelding får du tilsendt det du trenger til prøvetaking:

  • Hårprøvekonvolutt
  • Instruksjon for prøvetaking
  • Samtykkeskjema der man må skrive under på at vi får lov til å bruke hårprøven
  • Frankert returkonvolutt slik at prøven kan sendes inn uten kostnad for deg.

Hvordan ta hårprøve?

Hårprøven tas enklest fra halen, ved at man napper ut en tugge hår med hårrøtter. Det trengs minimum 25-30 hårstrå med hårrøtter per hest for å kunne analysere DNA. Halen bør være nogenlunde tørr når prøven tas. På filmen under ser du hvordan en hårprøve tas.

Har du spørsmål knyttet til prosjektet? Kontakt prosjektleder Ingrid H. Holmøy på ingrid.holmoy@nmbu.no.