HINGSTEUTSTILLING FOR FJORDHEST
NORDFJORDEID, 2024

Program

Tysdag 30.april

Kl. 15:00:       Frammøte av hingstar til utvida bruksvurdering (UB), klasse 2ub
Kl. 16.00        UB: Veterinærundersøking av hingstar (NFHS)

Onsdag 1. mai

Kl. 10:00       Utvida bruksprøve med rideprøver (NFHS)
Kl. 16.00       Veterinærundersøking klasse 1a, 2b og 3 (Øyane) (Sjå detaljert tidsskjema)
Kl. 17:00:      Årsmøte Fjord Horse International (Nordfjord Hotell)

Torsdag 2. mai

Kl. 09:00        Utvida bruksprøve med køyreprøver (NFHS)
Kl. 14:00        Veterinærundersøking klasse 1a, 2b og 3 (Øyane) (Sjå detaljert tidsskjema)
Kl. 14:00:       Årsmøte i Norges Fjordhestlag (Nordfjord Hotell)
Kl. 15:00        Køyreprøver (Øyane) (Sjå detaljert tidsskjema)
K
l. 17.00:       Lausmønstring alle hingstar (NFHS)

Fredag 3. mai

Kl. 09:00:       Opning av utstillinga i Øyane. Klassevis mønstring med påfølgjande einskilddømming, køyreprøver, fotografering og måling
Kl. 16:00        Uoffisiell Showklasse for 1- og 2-årshingstar
K
l. 20:00:       Utstillingsmiddag på Nordfjord Hotell

Laurdag 4. mai

Kl.09:00:        Klassevis mønstring (Øyane)
Kl.11:30         Pause
                       Opptog av dei utstilte hingstane gjennom Eid sentrum
.                      Showklasse vaksne hingstar i høve Norges Fjordhestlag sitt 75-års jubileum
Ca. kl.13:30:  Kvalitetsoppstilling og premiering

Utstillinga foregår på to stadar på Nordfjordeid; Norsk Fjordhestsenter (NFHS) og på utstillingsplassen i Øyane.

Adresser:
Norsk Fjordhestsenter, Myroldhaugvegen 88, 6770 Nordfjordeid
Utstillingsplassen i Øyane: I krysset Lotevegen/Øyanevegen, 6770 Nordfjordeid
Nordfjord Hotell: Sandplassen 1, 6770 Nordfjordeid

Med atterhald om endringar. Alle utstillarar vil få tilsendt deltajert tidsskjema over når sin hingst skal møte til veterinærundersøking, mønstring og køyreprøver.