Draggutt

Draggutt er ein 14 år gammal hingst som Norsk Fjordhestsenter kjøpte hausten 2015. Det er ein sterkbygd hingst med godt hingstepreg og er av ei stamme med svært gode avlsdyr. Han har vore lite brukt i avlen, men har vore mykje brukt i riding og køyring. Aktiv, taktfaste skritt og ledige vegvinnande trav. Ein lett handterbar hingst med supert lynne.

Denne sommaren er siste sjanse for å nytte han i avlen, då han vil bli kastrert etter sesongen for å passe inn i driftsopplegget til senteret.