Lavrans

3 års hingsten Lavrans er ein ulsblakk hingst etter Baldermann og Eir etter Fredrik Skovå. Det er ein vakker hingst av god type og viste eit flott trav og hadde beste bruksprøve av alle hingstane. Lynne og handterbarheit er svært godt. Han er av ein stamme som er interessant der mange av individa er lite brukt.

Her er info om stamme og bedømming.