Prisar 2017
Fastsetting av prisar:

Fast pris per hoppe (3 brunstar) for avlssesongen 2017. Perioden vi har avlshingst er frå 10.05 – 15.07.2017

Sædavgift, tapping, fortynning, forpakning kr 2900,- + mva.
Sending etter faktisk kostnad.
Prisen inkluderer ei sending pr. brunst, ev. fleire sendingar på same brunst, men totalt 3 sendingar inngår i prisen.

Hopper som inseminerast på stasjonen med sæd frå stasjonshingstane skal oppstallast ved NFHS i insemineringsperioden:

Generell gynekologisk undersøking med påfølgjande inseminering kr 3600,- + mva. 
Prisen inkluderer forbruksmateriell til ordinær gynekologisk undersøking.
Prisen inkluderer bruk av ultralydapparat.
Prisen inkluderer undersøkingar for 3 brunstar.
Ev.spesielle undersøkingar, behandlingar, operasjonar og medisinar kjem i tillegg  og desse fakturerast av veterinær.

Hingstane vert tappa tre dagar for veka, måndag, onsdag og fredag. For bestilling av sæd må vi ha beskjed seinast kl. 09.00 same dagen som hingstane skal tappast.

Oppstalling kr. 125/dag + mva.

Stasjonsavgift andre raser: Kr 1.000,- + mva.

For nærare informasjon ta kontakt med AS Norsk Fjordhestsenter, tlf. 57 86 48 00,
Asle Espe, tel. 480 38 338.