Tord Dorteson

3 år gamle Tord Dorteson er ein sterkbygd hingst med godt rasepreg og god musklatur som viste svært gode gangartar. Han har gode bruksprøver og er ein hingst med godt lynne. Denne hingsten leige Norsk Fjordhestsenter i samarbeid med Øvre Buskerud fjordhestlag. Tord Dorteson vil stå i vårstasjon på senteret og vil bli slept i Hallingdal i siste halvdel av juni. Morstamma til Tord er interessant med blant anna  Dalar og Lun Ramstad.

Her er info om stamme og bedømming.