Nordbustad Brage

Nordbustad Brage

Nordbustad Brage Nordbustad Brage 578002020212585Brunblakk, født 2021Kåret 2024Genkode: A-E-crcrDD. Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest 2024: Langlagt hingst av god type. Bredt ansatt, noe rett hals. God bog. Umarkert manke. Noe lav rygg, lang lend. Godt...