Vi ser av listene over ubetalt kontingent at det er mykje godt hestefolk som har gløymt å betale kontingenten.
Ein del årsmøteutsendingar står også med ubetalt kontingent. Gjer vel og betal kontingenten no, så unngår ein å misse medlemsbladet og motta purring. Vi treng deg som medlem til beste for arbeidet for fjordhesten!Styret