Program 2015

Tysdag 28. april

1000 Unghestskue for Nordfjord Norsk Fjordhestgard, Breim
Før kl 1500 Frammøte av 4-årshingstar
til utvida bruksprøve
Norsk Fjordhestsenter
1600 Veterinærkontroll UB-hingstar Norsk  Fjordhestsenter
Ope informasjonsmøte om
utvida bruksprøve
Norsk Fjordhestsenter

Onsdag 29. april

0850 Utvida bruksprøve med
laushopping, rideprøve
Norsk Fjordhestsenter
Internasjonal avlskonferanse Norsk Fjordhestsenter
1300 – 1600 Årsmøte Norges Fjordhestlag Nordfjord Hotell
1700 Årsmøte Fjordhorse International Nordfjord Hotell
1700  Fagseminar: «Best mogleg hest – lengst mogleg»
* trening mot utstilling/konkurranse
* haldbarheit
* skadeførebygging
v/ Gunnar Bruland/Susan Hellum
Eid Rådhus

Torsdag 30. april

0900 Utvida bruksprøve med
køyreprøver
Norsk Fjordhestsenter
1400 Veterinærundersøking Utstillingsplassen/Øyane
1530 Show Fjordane Folkehøgskule  Norsk Fjordhestsenter
1800 Lausmønstring klasse 1b, 2b
og 3. Testløype
 Norsk Fjordhestsenter

Fredag 1.  mai

0900 Utstillinga tek til
Samla mønstring
Utstillingsplassen/Øyane
0930 Einskilddøming Utstillingsplassen/Øyane
0900 Køyreprøver Utstillingsplassen/Øyane
1430 Publikumsmønstring av alle
hingsteklassene
Utstillingsplassen/Øyane
1500 – 1700 Aktivitetar i Eidsgata
•  Hesteskyss
•  Underhaldning
•  Varmskoing av hest
 2000 Utstillingsmiddag Nordfjord Hotell

Laurdag 2. mai

1000 Klassevis mønstring Utstillingsplassen/Øyane
1000 – 1500 Folk og dyr, aktivitetar Sandplassen
v/Nordfjord Hotell
Kose med hest
Hesteskyss i Eidsgata
Natursti ved 4H i Eidsgata
Sandplassen
v/Nordfjord Hotell
Hesteskokasting Eid sentrum
1130 Opptog av hingstane Øyane – Eid sentrum
Ca kl 1215 Ponniriding for barn Utstillingsplassen/Øyane
1315 Oppvisning v/Fjordane Folkehøgskule Utstillingsplassen/Øyane
1400 Kvalitetsoppstilling, premiering Utstillingsplassen/Øyane

Med atterhald om endringar i programmet.