NM for fjordhest er i disse dager i full gang, arrangert av Stav ride- og kjøreklubb på Stavsplassen i Gudbrandsdalen.

Over hundre ekvipasjer deltar på konkurransebanene. Dette viser at
fjordhestbrukerene holder stand, og fjordhesten fortsatt blir sett på som en
attraktiv og spennende brukshest.

Mangfold
Spesielt gledelig er det å se mangfoldet av ryttere og kusker i år. Her er
unge og eldre, i et aldersspenn fra 12 år til over 70. Det er også flott at vi
i år har flere menn med i konkurransene. Dette bekrefter at fjordhesten er
hesten for alle!

Æresmedlem
Ryttermiddagen torsdag kveld ble ledet av generalsekretær i Norges
Rytterforbund, Ellen Damhaug Scheel. Hun roste fjordhestlaget for at NM for
fjordhest består av flere grener, noe som gjør arrangementet til noe for alle.
I tillegg til flere andre utmerkelser, delte stevneleder og leder i Stav ride-
og kjøreklubb, Øydis Uthberg ut klubbens første æresmedlemsskap. Utmerkelsen
gikk til Trond Syversen, for hans utrettelige innsats gjennom mange år.

Norges Fjordhestlag ønsker arrangør og deltakere lykke til videre med
mesterskapet, og gjentar med glede Ellen Damhaug Scheels avslutningsord:
«Fjordhesten er helt på høyde med alle andre hesteraser».