Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og
Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest
ønskjer medlemmene velkomne til Haustmøtet 2015:
«Avl i små populasjonar»
Scandic Hell Hotell, Værnes
6. – 8. november
Møteleiar: Bjørn Vollstad

Norges Fjordhestlag, Landslaget
for Dølahest og

Landslaget for
Nordlandshest/Lyngshest

ønskjer medlemmene
velkomne til
Haustmøtet 2015:
«Avl i små populasjonar»
Scandic Hell Hotell,
Værnes

6. – 8. november
Møteleiar: Bjørn Vollstad

 

Fredag:
1800 Opning av helga – velkomen
ved Janne, Solveig og Ole Johan
1815-1915 Statusrapport frå Norsk Hestesenter
ved dir. Vegard Thune/styreleiar Anne-Kathrine Fossum
Spørsmål frå plenum
1930 Promotering av nasjonale raser – suksessar i 2015
Gode eksempel
2030 Middag
Laurdag:
Avl i små populasjonar
0900 Avl i små populasjonar
ved Anna Rehnberg, Norsk Genressurssenter
0945 Styringsverktøyet EVA
ved Jorunn Ballangrud, NHS og Anne Præbel, NorGenBeinstrekk, kaffi/te
1045 Genkonservering
– presentasjon av arbeidet i dei tre organisasjonane

ved Norsk Genressurssenter, NorGen, Norsk Hestesenter, Norsk FjordhestsenterSpørsmål frå plenum etter kvar sekvens
1200-1300 Lunsj
1300 Hestehandel før og no
ved Øyvind Landgraff, Landslaget for Dølahest
1345 Erfaringar ved innføring av hoppekvotar som avlsregulerande tiltak
ved LNL og LDSpørsmål frå plenum
1500 Bevaringsarbeid i dei nasjonale rasane
arbeidsgruppe nedsett av Landbruks- og Matdepartementet ved LMD og
raselaga sine representatar i arbeidet


Endring i tilskotsordningar for hest

ved Anna Rehnberg, Norsk Genressurssenter
1600 Unghest ut av stallane!
– Prosjekt Kvalitetshest – NFL/LD/LNL
– Ungheststallar – LNL
– Unghestskolen – NHSSpørsmål og diskusjon
2000 Felles middag med lett underhaldning
Søndag:
0900-1230 Rasespesifikke tema

Nordlandshest/Lyngshest:
* Praktisk bruk av EVA-verktøyet
ved Jorunn Ballangrud, NHS
* Samarbeidsavtalen
ved NN
* Arbeidet med avlsplan
ved avlsutvalet

Landslaget for Dølahest:
* Praktisk bruk av EVA-verktøyet
ved Peer Berg
* Oppsummering av utstillingssesongen
ved Gina Onsrud
* Open post
utvala fortel om kva dei jobbar med

Norges Fjordhestlag:
Aktuelle tema for fjordhestfolket
* Framdrift revisjon av avlsplan v/Vidar Heggheim
* Leiar i kåringsnemnda og president i FHI, Nils Ivar Dolvik
* Blikk utanfrå v/dagleg leiar Magni H. Flyum, Norsk Fj.h.senter
* Skeid – i startgropa v/Gunnar Bruland/Harald Løtuft/Tommy Aasen
Pausar blir lagt inn undervegs. Spørsmål og svar til kvar post.

1230-1330 Open post
Oppsummering av helga (plenumsalen)
Avslutning – takk for frammøte – vel heim!
1400 Lunsj – heimreise

Med atterhald om endringar.

Medlemmer i raseorganisasjonane melder seg på ved å sende e-post til bente.lilleengen@nhest.no. Bindande
påmelding. Då vi har avgrensa tal rom, ber vi om at flest mogeleg tingar dobbeltrom
.

Betaling skjer ved påmelding til kontonummer 2095 19 84222 (Landslaget for
Dølahest).
Betalinga må merkast med raselag, namn på deltakar og opphaldssalternativ.
MERK: Påmelding er ikkje gyldig før innbetaling er registrert på konto.

Påmeldingsalternativ og prisar:

Alt. 1 – «full pakke» frå fredag 6. – søndag 8. november inkl 2 lunsj, 2 middag, 2 overnattingar kr 2990,- (enkeltrom) – kr 2590,– (dobbeltrom)

Alt. 2 – frå lørdag 7. – søndag 8. november inkl 2 lunsj, 1 middag, 1 overnatting kr 2045,- (enkeltrom) – kr 1845,- (dobbeltrom)

Alt. 3 – deltaking lørdag 7. – søndag 8. oktober inkl 2 lunsj, utan middag og overnatting (altså dagpakkar) kr 1100,-.

Evt spørsmål eller merknader må skje i e-post ved påmelding.

Vi oppmodar medlemmene om å søkje sitt lokal-/distriktslag om støtte til å reise.

Hugs påmeldingsfristen!