Norges fjordhestlag betalar i desse dagar ut avlsfremjande midlar til lokallag til leige av 3 og 4 årshingstar. Det er 6 lokallag som har søkt om midlar og kvart lag er tildelt kr. 6000,-.

Det er gjeve tilskott til bedekning av 3-, 4- og 5-års, premierte hopper der eigar er medlem av Norges Fjordhestlag. Totalt har 12 hopper søkt, og kvar av desse er tildelt kr. 1500,-.

 

 

Lauvprinsen

Lauvprinsen