Norges Fjordhestlag takkar for søknad frå Ytre Sunnhordaland Fjordhestlag om arrangering av unghestfinalen for fjordhest 2016.

Styret i NFHL går for at landsfinalen vert arrangert i samband med jubileumsutstillinga 25.-26. juni 2016 på Stord.

Det er ønskje om eit tett samarbeid om opplegget for å skape status på tiltaket samt god marknadsføring for rasen !

Ein kjem tilbake med informasjon om retningslinjene for arrangementet ved seinare høve.

Mvh Norges Fjordhestlag

Styret