Grey foal from Lunner

Fra og med 2016 vil Norsk Hestesenter slutte med å sende ut fødselsmeldinger til oppdretterne.

Føllene vil nå bli registrert på bakgrunn av springseddelen som oppdretteren skal fylle ut på baksiden når føllet er født. Springseddelen sendes deretter til Norsk Hestesenter som da starter med registreringsarbeidet av føllet.
Dette gjør vi for å forenkle papirarbeidet for oppdretterne.

Fristen for innsending av springseddel vil være den samme som tidligere; 1. oktober. NHS vil fortsatt ha beskjed dersom hoppa ikke ble drektig eller om føllet døde. Dette kan dere skrive på springseddelen og sende inn til oss på Norsk Hestesenter.

Merk at denne endringen kun gjelder for de hesterasene som Norsk Hestesenter er stambokfører for.