Årsmøtet i Norges Fjordhestlag blir i år torsdag 5. mai kl 13 på Nordfjord Hotell, Nordfjordeid. Merk at dette er ny vekedag i høve tidlegare – torsdag i staden for onsdag.

Hugs at utsendingar til årsmøtet må ha betalt kontingent i Norges Fjordhestlag.

Styret