Oppdatering februar 2016:
Leiar har deltatt i siste møte med LMD i samband med evaluering av bevaringsarbeidet for dei nasjonale hesterasane.

 • Arbeid med rapportutkast som blei sendt inn i månadsskiftet januar/februar
 • Motteke siste utkast til rapport i LMD-arbeidet – styremøte på denne saka onsdag 24. februar
 • Gjennomført møte med leiar i kåringsnemnda i høve kåringssesongen
 • Styret har delteke på og gjennomført samling for fjordhestdommarar i samarbeid med Norsk Fjordhestsenter 12.-14. februar, tema har bl.a. vore:
  • drøfting av avlsplan
  • praktisk dømming av hestar av ulik alder og kjønn
  • dommarkabalen
  • dommaretikk
  • erfaring frå dømming av andre dyreslag – kva kan vi lære?
  • kåringsnemnda sin time
  • informasjon frå styret
  • drøfting av seleksjonsintensitet og hingstemangfald
  • med meir
 • Førebuing av årsmelding
 • Dialog med NM-arrangør via aktivitetsutvalet
  Nytt om årets NM på Fjordhestportalen: www.fjordhest.no
 • Dialog vedrørande oppvisningar ved AEG og KOHS
 • Gjennomgått sluttdokument for «Konservering av genmateriale – langtidslagring av hingstesæd av nasjonale hesteraser»
 • Deltatt på «Fellesmøte for avlsorganisasjonene» på Gardermoen 18.-19. februar
 • Deltatt i strategimøte ved Norsk Fjordhestsenter 22. februar
 • Utarbeidd søknad om prosjektmidlar (avlsmidlar) for 2016

 

Ut over dette blir det jamt arbeidd med utvikling av Skeid, markering av 30-årsjubileum for fjordhest-NM, oppdatering av hingstekatalogen og tiltak for aktivisering av lokallaga. I tillegg gjekk fristen for høyringsuttaler i samband med revisjon av avslplan ut den 20. februar. Dette er saker vi kjem tilbake til seinare, med nærare informasjon.