FJORDHEST FOR FOLKET – HINGSTEUTSTILLINGA NORDFJORDEID 2016
Gode grunnar til å sette av første veka i mai til hesterelaterte aktivitetar på den årlege utstillinga på Nordfjordeid.

Program                                                                                                                               

Laurdag 30. april
Unghestskue i Ørsta

Søndag 1. mai
Unghestskue for Sunnfjord i Førde kl 1100

Tysdag 3. mai
1000                Unghestskue for Nordfjord, Norsk Fjordhestgard på Breim
Innan 1500     Frammøte av 4- og 5-årshingstar til utvida bruksprøve, Norsk Fjordhestsenter
1600                Veterinærkontroll UB-hingstar, Norsk Fjordhestsenter
1800                Informasjon om utvida bruksprøve, Norsk Fjordhestsenter

Onsdag 4. mai
0830                 Utvida bruksprøve med laushopping, rideprøve, Norsk Fjordhestsenter
1300-1700       Internasjonal avlskonferanse, Norsk Fjordhestsenter
1600-1800       Fagseminar avl og organisasjonsarbeid, Norges Fjordhestlag, Operahuset Nordfjord
1800                 Årsmøte Fjordhorse International, Nordfjord Hotell

Torsdag 5. mai
0830                 Utvida bruksprøve med køyreprøver, Norsk Fjordhestsenter
1300                 Årsmøte Norges Fjordhestlag, Operahuset Nordfjord
Etter årsmøtet: Styret tek opp aktuelle tema
1300                 Veterinærundersøking, utstillingsplassen/Øyane
1530                 Mønstring på hardt underlag, utstillingsplassen/Øyane
1600                 Show Fjordane Folkehøgskule, Norsk Fjordhestsenter
1800                 Lausmønstring i ridehallen, Norsk Fjordhestsenter

Fredag 6. mai
0900                 Samla mønstring, utstillingsplassen/Øyane
Einskilddøming og køyreprøver
Publikumsmønstring av alle hingsteklassane (nærare tidspunkt kjem)                                   1530                 Travløp i Øyane
2000                 Utstillingsmiddag, Nordfjord Hotell

Laurdag 7. mai
0900               Klassevis mønstring, utstillingsplassen/Øyane
Folk og dyr, aktivitetar, Sandplassen
Ulike aktivitetar i sentrum med blant anna natursti, 4H
Bondens Marknad
1130               Opptog av hingstane, Øyane – Eid sentrum
Ponniriding for barn, utstillingsplassen/Øyane
ca 1200          Pauseinnslag
1300               Kvalitetsoppstilling, premiering, utstillingsplassen/Øyane

Med atterhald om endringar i programmet.
Har du spørsmål, ta kontakt på  post@norsk-fjordhestsenter.no eller ring 578 64 800.