Nå er det tid for å oppdatere hingstekatalogen for 2016. For at vi skal ha en mest mulig oppdatert hingstekatalog, ber vi om at alle hingsteeiere sender følgende informasjon på e-post til hingstekatalog@fjordhest.no:


– Hvor hingsten skal stå sesongen 2016 og kontaktinformasjon på hingsteholder, også om det er hingsteeier selv som er hingsteholder.

– Navn (og gjerne kontaktinformasjon) til ny eier dersom hingsten er solgt siden i fjor.

– Om hingsten er død, kastrert eller eksportert (midlertidig eller permanent) eller av annen årsak ikke lenger er tilgjengelig for avl vil vi veldig gjerne ha informasjon om dette også.

Husk å skrive hvilken hingst informasjonen gjelder for!

Fjordhestlag som skal ha lagshingst bes sende informasjon om hvilken hingst de har kjøpt eller leid for sesongen når dette er bestemt.

Takk for at du hjelper til med å holde katalogen oppdatert, og lykke til i den kommende bedekningssesongen!