Norges Fjordhestlag inviterer til 
Fagseminar for fjordhestfolket
onsdag 4. mai kl 16-18 på Operahuset Nordfjord, Nordfjordeid

Tema:

 

Bruk av EVA-verktøyet
          verktøy for slektskombinasjonar og berekning av innavl

          ved rådgjevar Siri Furre, NHS

Avl i små populasjonar
ved professor Odd Vangen, NMBU
Korleis kan me verte meir synlege? Nokre tips til fest og kvardag.
          ved Kari Hustad, NHS
Fagseminaret kostar 100 kr per person, og er ope for alle interesserte.
Velkomne!
Styret