Norges Fjordhestlag inviterer til:

Temamøte:  Lokallag som drivkraft i framtida – kva skal til?

Tid og stad: Etter årsmøtet 5. mai, Operahuset Nordfjord.
Vi inviterer utsendingar og andre medlemmer til ope temamøte rett etter at årsmøtet er slutt.

Styret ønskjer å kome i nærare dialog med lokallaga, og har difor lagt til rette for ein programpost leia av Bjørn Vollstad med tittelen «Lokallag som drivkraft i framtida – kva skal til?».

Bjørn vil lose oss gjennom ein diskusjonsrunde der vi ønskjer innspel frå dykk når det gjeld utfordringane med lokallagsarbeid, og kva de meiner er vegen å gå for å skape engasjement og driv for vidare arbeid i framtida.
Det vil også bli ein kort orientering frå avlsutvalet vedrørande revisjon av avlsplanen.

 

Styret