Vi ser av listene over ubetalt kontingent at det er mykje godt hestefolk som har gløymt å betale kontingenten.

Ein del av lokallaga står også med ubetalt kontingent. Gjer vel og betal kontingenten no, så unngår ein å

misse medlemsbladet og motta purring. Vi treng deg som medlem til beste for arbeidet for fjordhesten!

Mvh Styret

Norges fjordhestlag