Hei!

Aktivitetsutvalget ønsker alle et godt nytt år og håper mange er godt i gang med årets aktiviteter der ute, enten det er konkurranser, Skeid eller andre spennende ting. Utvalget har endret sammensetning, leder Lucinda Reksten trakk seg like før jul, midlertidig leder frem til årsmøtet er Lisbeth Strandum. Det er også et par medlemmer som på nyåret har signalisert at de ikke har kapasitet til å bidra, noe som medførte sterkt behov for å få inn eksterne ressurser i utvalget hvis det skulle være mulig å jobbe med de oppgavene som egentlig ikke kan vente til valg/årsmøte. Cassandre Bach-Gansmo og Aina Huseby har på eget initiativ meldt interesse for å hjelpe utvalget, og vi valgte å ta imot denne hjelpen med stor takknemlighet. Vi oppfordrer for øvrig de som kan tenke seg å bidra i utvalget til å melde interesse til valgkomiteen i Norges Fjordhestlag v/Ben Hjelmervik. Det trengs alltid interesserte utvalgsmedlemmer, eller ressurser utvalget kan tilknytte seg ifm ulike aktiviteter.

NM Fjordhest

Askim Rideklubb arrangerer NM fra 31. juli til 06. august. De er godt i gang med planlegging og kartlegging i forbindelse med stevnet, og de har laget en egen facebookside. Aktivitetsutvalget har spilt inn de endringene som ble informert om på Høstmøtet mot Norges Rytterforbund, og signalene tyder på at alt går gjennom. Statuttene for NM Fjordhest publiseres av Rytterforbundet samtidig som grenreglementene, det pleier å være 01.mars. Men de som skal starte kan ta utgangspunkt i alle endringer vi fremmet.

Nordisk Mesterskap

Nordisk 2017 arrangeres på Frederiksborg Hestesportsenter 27.- 30. juli, også her er planleggingen godt i gang. Facebookside og hjemmeside er nært forestående. Ettersom statuttene ikke er revidert siden 2011, foregår et større arbeid med disse. Vi håper på forståelse for at dette er en tidkrevende prosess når fire land skal bli enige. Landslagene vil bli tatt ut på grunnlag av resultater, så Aktivitetsutvalget oppfordrer til å legge opp en god fremdriftsplan med trener og velge ut stevner med omhu. Uten ferdige statutter kan vi ikke komme med kvalifiseringskrav, men en viss pekepinn er kravene for EM 2016. Vi poengterer at dette kun er til veiledning, det blir neppe samme klasser gjeldende i sammendragene under Nordisk som under EM.

Kravene til EM var:
I dressur oppnå minst 55% i klassen MC eller høgare, to gongar enten ved distriktsstevne (..). Ponniprogramma kan ridast utanfor konkurranse men for minst DD2 dommar. Protokoll skal då kopierast/scannast og leggast ved.
I sprang gjennomføre 2 grunnomgongar 1,00 m- hopping med maks 12 feilpoeng til saman.
I køyring ha gjennomført DMP middels. Med gjennomført meinar ein ikkje eliminert i nokon av greinene, samt dressur til over 55%.
I allround er oppnådde 50% i LA, godkjent grunnomgang i 80 cm og gjennomført godkjent grunnomgang i middels presisjon, ved distriktsstevne eller høgare.

Mer informasjon om disse stevnene kommer når dette foreligger, for detaljer anbefaler vi å følge med på fortløpende informasjon fra arrangørenes sider. I mellomtiden oppfordrer vi alle konkurransekusker og –ryttere til å sette seg fornuftige mål for sesongen og trene hardt mot disse. Og at våre øvrige aktive fjordhestfolk fortsetter med å bruke den flotte rasen vår. Det gjøres for tiden et arbeid med å strømlinjeforme Skeid-aktivitetene også, så vi håper disse arrangementene rundt i landet fortsetter i ha fin oppslutning.

 

 

Husk at vi nås på følgende mail: aktivitet@fjordhest.no

Mvh Aktivitetsutvalget