På grunn av at arbeidet med bruksprøvene er forsinka, har arbeidsgruppa for Skeid for nordlandshest/-lyngshest, dølahest og fjordhest vald å vente med å lansere nytt reglement for Skeid slik det var planlagt. Dette er fordi arbeidet med bruksprøvene og arbeidet med Skeid heng saman. Det eksisterande regelverket vil gjelde inntil vidare. Meir informasjon vert lagt ut på www.unghest.no etterkvart, og her vil du også finne gjeldande regelverk.