Hoppelinjeprosjektet bruker slektskapsprogrammet EVA i kombinasjon med kompetanse i landslagene til å identifisere hopper som slektskapsmessig kan være spesielt interessante å avle på og bevare. Landslagene bidrar med økonomisk stønad til hoppeeiere som ønsker å inngå i prosjektet, og vil også vurdere kjøp av enkelte føll hvis dette anses som mest hensiktsmessig for prosjektet.

Hingst- og hoppekombinasjoner skal beregnes i EVA for å identifisere aktuelle hingster for bedekking av de enkelte hoppene, mens en vurdering av andre faktorer som eksteriør-, bruk- og helseegenskaper gjøres av de enkelte landslag.

Vi vet av erfaring at informasjonen som ligger i databasen vår ikke er godt nok oppdatert med informasjon om døde eller kastrerte hester grunnet manglende innrapportering fra hesteeiere. Som et supplement til slektskapsberegningen i EVA ber vi om at hoppeeiere med hopper som de tror kan være interessante å få med i hoppelinjeprosjektet tar kontakt innen 1. mai. Umiddelbart etter at siste hingsteutstilling for rasene er unnagjort vil vi plukke ut hopper med korresponderende hingstealternativ for sesongen 2017, og hoppeier kontaktes innen midten av mai.

Send en e-post til Siri Furre på siri.furre@nhest.no innen 1. mai. Merk e-posten med «hoppelinjeprosjekt» og hvilken av de tre rasene hoppen tilhører.

Ta kontakt i dag! Det kan hende akkurat DIN hoppe er mer verdifull enn du selv tror! 

Vi henstiller sterkt alle som eier en dølahest, fjordhest eller nordlandshest/lyngshest om å slå opp egen hest i stamboken på nett for å sjekke at opplysningene som ligger der er riktige. Hvis du finner noe som ikke stemmer så ta kontakt på registrering@nhest.no slik at vi kan få rettet opp eventuelle feil. Dette er av betydning for alt arbeid som gjøres for og med de nasjonale rasene.