Fem fjordhestar møtte på unghestskue på Stend 2. april.

Hingstar 1 år

16. Sørlis Balder
e. Lauvprinsen u. Linn Nordskog
6-6-8-6.5-6 ikkje sløyfe

Hopper 3 år

17: Ronjas Junilin
e. Fjelltor u Seles Ronja
8.5-8-8-7.5-8, sløyfe og ekstrasløyfe, I kval

Hopper 2 år

18: Symra
e. Kornvin Freidig u. Staslin
9-8.5-8.5-8-8.5, sløyfe og ekstrasløyfe, I kval

19: Trudvangs Frøya
e. Kornvin Freidig u. Bakkebruna 8.5-9-8-7-8, sløyfe og ekstrasløyfe, II kval

Hopper 1 år

21: Kolli Torina
e. Prins Tor u. Oktavia Solberg
9-8.5-8.5-7-8.5, sløyfe, I kval

Alle foto: Siri Marie Hovdenes