Vi ber om at utstillarar set seg inn i gjeldande utstillingsreglement. Sjå særleg § 5 Utstillingsorden. Vi vil også understreke viktigheita av å halde god avstand mellom hingstane, både innafor og utanfor utstillingsringen. Ver også særleg merksam på at hakereima på hodelaget som blir brukt er tilstrekkeleg stram til at hodelaget ikkje kan dragast av hovudet.

I følge utstillingsreglementet skal hingstar mønstrast med to taumar. Dersom ein ynskjer det, kan ein nytte leietau med kjetting i tillegg.

§ 5 UTSTILLINGSORDEN
1. Innmeldt hest skal være til stede på utstillingsplassen til fastsatt tid og kan ikke føres bort fra plassen uten bestyrers samtykke.
2. Utstiller må selv sørge for røkt, fôr og tilsyn med hesten.
3. Utstiller/mønstrer har plikt til å vise fram hesten for dommere og publikum til den tid og på den måten som bestyreren fastsetter.
4. Hesten må være godt temmet og må i alle situasjoner bli framvist under forsvarlig kontroll.
5. All mønstring og håndtering av hingster skal foretas av personer som er over 16 år. Unntatt er bruksprøve for små ponnier som kan tas av yngre ryttere eller kusker. Dette må godkjennes av bruksprøvedommer i hvert enkelt tilfelle.
6. Hjelm er påbudt for personer under 18 år ved all håndtering av hingst, også 2-års hingst, på utstillingsområdet. Personer over 18 år oppfordres til å bruke hjelm.
7. Hesten skal vises med solid og rengjort hodelag med bitt og evt. annet seletøy. Hingster skal ved all ferdsel på utstillingsområdet vises med to tøyler, helst lange. Kjetting kan brukes i tillegg. Åringer kan vises i grime. [..]
8. Voksne hester skal helst være skodd. Boots kan ikke benyttes.
9. Utstiller/mønstrer har både rett og plikt til å presentere hesten på den mest fordelaktige måten.
10. Utstiller/mønstrer og publikum må rette seg etter alle bestemmelser som blir tatt av bestyreren.
11. Arrangøren overtar ikke ansvar for hester som utstilles. All ferdsel på utstillingsområdet skjer på eget ansvar.
12. Utstiller/mønstrer har plikt til å la hesten bli underkastet de prøver og undersøkelser som bestyreren fastsetter.
13. Det skal føres protokoll (dommerkort) med omtale av hver hest. Utstiller skal motta utskrift av protokollen. Original protokoll skal oppbevares ved Norsk Hestesenter.

Utstillingsnemnda